Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng

Đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng

1288 Lượt xem

Tên luận văn thạc sĩ: Đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng

Tác giả: Giang Nguyên Việt

Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nội dung luận văn “Đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng” đi sâu nghiên cứu tìm hiểu: Một số giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông  tin  cho  hệ thống mạng  máy  tính  nói  chung  và  mạng thông tin chuyên dùng nói riêng; Nghiên cứu các kỹ thuật, công nghệ và thuật toán  mật mã  khóa  công  khai  (PKI); Ứng dụng thử nghiệm PKI  để bảo mật thông tin trong mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng.

Luận văn gồm 3 Chương:

Chương 1. Tổng quan (1.1. Đặc điểm về mạng chuyên dùng; 1.2. Những vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn mạng chuyên dùng).

Chương 2. Một số giải pháp đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống mạng (2.1.  Firewall;  2.2.  IP  Security;  2.3.  Bảo  mật  Web;  2.4.  Mã  hoá  công  khai  và chứng thực thông tin).

Chương 3.  Ứng  dụng  thử  nghiệm  PKI  để  bảo  mật  thông  tin  trong  mạng thông  tin dữ  liệu  chuyên  dùng  (3.1.  Mục đích của ứng  dụng  thử  nghiệm;  3.2. Sơ đồ chức năng).

Luận văn trình bày những nội dung cơ bản, những nội dung được đề cập sâu hơn là cơ sở cho giải pháp ứng dụng PKI cho một số ứng dụng của dịch vụ truyền  thông  tin  trong  mạng  thông  tin  dữ  liệu  chuyên  dùng.  Giải  pháp  có  ý nghĩa thiết thực trong việc thiết kế an toàn cho dịch vụ truyền thông tin dữ liệu.

 

Link download luận văn: Đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng

Nguồn: http://luanvanthacsi.edu.vn