Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Công nghệ lên men: Glucoamylase (submerged culture) Lên men bề sâu,lên men chìm

Công nghệ lên men: Glucoamylase (submerged culture) Lên men bề sâu,lên men chìm

1477 Lượt xem

Công nghệ lên men: Glucoamylase (submerged culture) Lên men bề sâu,lên men chìm

Xem Tải xuống Công nghệ lên men: Glucoamylase (submerged culture) Lên men bề sâu,lên men chìm