Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » CÔNG NGHỆ CDMA VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CDMA TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG

CÔNG NGHỆ CDMA VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CDMA TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG

2086 Lượt xem

CÔNG NGHỆ CDMA VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CDMA TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Xem Tải xuống Hiện nay, mạng thông tin di động của Việt Nam đang sử dụng công nghệ GMS, tuy nhiên trong tương lai mạng thông tin này sẽ không còn đáp ứng được các nhu cầu về thông tin di động, do đó việc nghiên cứu và phát triển mạng thông tin di động CDMA là một điều tất yếu. Đề tài này ” CÔNG NGHỆ CDMA VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CDMA TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG” xuất phát từ những yêu cầu trên.