Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » CÔNG NGHỆ 3G WCDMA UMTS

CÔNG NGHỆ 3G WCDMA UMTS

1559 Lượt xem

 

CÔNG NGHỆ 3G WCDMA UMTS

Xem Tải xuống HO giữa các hệ thống (IS-HO) giữa các ô thuộc hai công nghệ truy nhập vô tuyến (RAT) khác nhau hay các chế độ truy nhập vô tuyến (RAM) khác nhau. Trường hợpthường xuyên xẩy ra nhất
đối với kiểu thứ nhất là HO giữa các hệ thống WCDMA và GSM/EDGE. Tuy nhiên cũng có thể là IS-HO giữa WCDMA và hệ thống các hệ thống CDMA khác (cdma2000 1x chẳng hạn). Thí dụ về HO giữa các RAM là HO giữa các chế độ UTRA FDD và UTRA TDD.