Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Công cụ quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận

Công cụ quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận

270 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì
  • Hiểu về vai trò của quản lý tài chính trong tổ chức phi lợi nhuận
  • Loại bỏ những sai lầm khi làm quản trị  tài chính
  • Có cái nhìn tổng quan về 4 lĩnh vực quan trọng của quản lý tài chính
  • Nâng cao khả năng quản lý và tổ chức các công cụ quản lý tài chính, công cụ quản lý nhân sự…