Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Cơ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu phân tán

1590 Lượt xem

Cơ sở dữ liệu phân tán

XemTải xuốngCSDLPT là một bộ các sưu tập các DL về mặt logic thuộc cùng một hệ thống nhưng về mặt vật lý được phân bố trên các trạm của một mạng máy tính.