Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Cơ học đất – NXB Xây Dựng

Cơ học đất – NXB Xây Dựng

1521 Lượt xem

Cơ học đất – NXB Xây Dựng

Xem Tải xuống Tham khảo:Cơ học đất – NXB Xây Dựng Cơ học đất là một ngành của cơ học ứng dụng chuyên nghiên cứu về đất. Cuốn sách Cơ học đất gồm 6 chương giới thiệu về: bản chất của đất và phân loại …