Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Cơ Bản về MIMO – Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao

Cơ Bản về MIMO – Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao

1759 Lượt xem

Cơ Bản về MIMO – Công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao

Xem Tải xuống MIMO – Công nghệtruyền dẫn vô tuyến tốc độcao 
Trần Xuân Nam – Đinh ThếCường – Nguyễn Tuấn Minh (Học viện Kỹthuật Quân sự) 
– Nguyễn Vĩnh Hạnh (Phòng Kỹthuật, BộTưlệnh Lăng) 
1. Lời giới thiệu 
Cùng với sựphát triển của xã hội thông tin, nhu cầu vềthông tin mọi lúc mọi nơi  đang 
ngày càng trởnên cần thiết. Từnhững nhu cầu đơn giản vềthông tin thoại hay điện báo ban đầu, 
đến nay nhu cầu truy cập và trao  đổi các nguồn thông tin  đa phương tiện, hình  ảnh video chất 
lượng cao  đang ngày càng trởnên bức thiết. Bên cạnh nhu cầu vềtốc  độtruy cập, tính di  động 
cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi cũng là một yêu cầu không thểthiếu. Các hệthống thông tin 
di  động thếhệthứ3  đang  được triển khai sửdụng công nghệWCDMA (Wideband Code 
Division Multiple Access) kết hợp với giao thức truy cập tốc  độcao HSPDA (High Speed 
Downlink Protocol Access) cho phép download dữliệu với tốc độlên tới 14.4 Mbps.