Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Cơ bản về BJT và phân cực BJT

Cơ bản về BJT và phân cực BJT

1710 Lượt xem

Cơ bản về BJT và phân cực BJT

Xem Tải xuống 1. Những thay đổi trong độ lợi dòng 2. Đường tải 3. Điểm làm việc (điểm hoạt động) 4. Phát hiện bão hòa 5. Khóa BJT 6. Phân cực phát 7. Mạch lái LED 8. Hiệu ứng của những thay đổi nhỏ 9. Troubleshooting 10. Nói thêm về dụng cụ quang ĐT 11. Transistor loại SMT