Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Chuyên đề Quản trị mạng – Mail

Chuyên đề Quản trị mạng – Mail

1406 Lượt xem

Chuyên đề Quản trị mạng – Mail

XemTải xuống 

 

Administrative group quản lý các đối tượng (objects) bao gồm server, routing group, system policy, public folder.
Routing group quản lý routing topology hỗ trợ tính năng định tuyến thông điệp đi đến Exchange Server khác.
Routing group là thành phần con trong administrative group và nó luôn luôn được tạo bên trong administrative group.
Trong một tổ chức,một administrative group có thể chưa tất cả routing group, các administrative group khác được sử dụng để quản lý hoạt động của Server
Routing group sử dụng các connector để kết nối các Exchange Server lại với nhau tạo nên một kiến trúc định tuyến thông điệp (routing topology), các connector này bao gồm: SMTPconnector, X.400 connector.