Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » CDMA và mạng thông tin di động

CDMA và mạng thông tin di động

1474 Lượt xem

CDMA và mạng thông tin di động

Xem Tải xuống Phần I: Tổng quan về mạng di đông và kỹ thuật trải phổ
Phần II: Ứng dụng của công nghệ CDMA trong di động