Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ

1552 Lượt xem

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ

Xem Tải xuống 7.19 Đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện I chạy qua, đặt trong từtrường đều và vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có phương:
A) song song với các đường cảm ứng từ.
B) song song với dẫy dẫn.
C) vuông góc với dây dẫn và song song với các đường cảm ứng từ.
D) vuông góc với dây dẫn và vuông góc với đường cảm ứng từ.