Trang chủ » Quản trị mạng » Cách xem các thông tin của VPS

Cách xem các thông tin của VPS

1896 Lượt xem

Cách xem các thông tin của VPS

1. Kiểm tra lượng CPU

Bạn có thể sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo

Dòng “processor” sẽ cho biết lượng nhân (core) bạn có, nhân thứ nhất bắt đầu từ con số 0. Như vậy nếu bạn được cấp 1 nhân thì bạn sẽ thấy 1 lần xuất hiện bảng tin CPU và dòng processor có số là 0, nếu bạn được cấp 2 nhân thì bạn sẽ nhìn thấy 2 lần xuất hiện bản tin CPU, lần thứ nhất dòng processor là 0, lần thứ 2 dòng processor là 1.

Dòng “model name” sẽ cho biết CPU bạn đang sử dụng.

Dòng “cpu MHz” sẽ cho biết lượng Mhz trên core đó.

Cách xem các thông tin của VPS

VDO thiết kế lượng CPU cấp cho VPS để ở mức lớn gấp đôi so với mức đăng kí của VPS bạn. Ví dụ nếu bạn sử dụng gói VPS-1 có 25% Core (~ 666Mhz) thì bạn sẽ thấy được cấp tới 1.33Mhz, gói VPS-2 có 50% Core (~ 1.33Ghz) thì bạn sẽ thấy là 2.66Ghz. Và từ gói VPS-3 bạn sẽ thấy có 2 Core.

Mục đích của việc thiết kế này của VDO là để giúp bạn có thể tận dụng được tối đa lượng CPU trên server tránh lãng phí không cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục sử dụng vượt mức CPU thì chúng tôi có thể sẽ tiến hành giới hạn lượng CPU trở về đúng mức khi bạn đăng kí. Trong nhưng trường hợp này bạn nên nâng cấp gói VPS cao hơn vì CPU quyết định khả năng xử lý dữ liệu của VPS ra sao.

2.Cách kiểm tra lượng RAM

Ta sẽ sử dụng lệnh: free -m

Cột “Total” sẽ cho bạn biết tổng lượng RAM bạn có (bao gồm cả phần RAM phụ), Ví dụ nếu bạn sử dụng gói 512MB RAM thực và Burst lên 768MB thì bạn sẽ thấy lượng RAM tổng là 768

Cột used sẽ cho biết lượng RAM bạn đã sử dụng và cột free cho biết lượng RAM còn lại của VPS.

VPS đang hoạt động tốt là mức RAM tiêu hao đạt từ 1/2 đến 2/3 lượng RAM thực. Nếu lượng RAM sử dụng lên tới trên 3/4 và có thể đạt mức hết RAM, Với trường hợp này bạn nên nâng cấp gói VPS vì RAM quyết định khả năng duy trì hoạt động, nếu lượng RAM bị hết sẽ gây ra tình trạng overload VPS.