Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Cách lập bảng cân đối kế toán

Cách lập bảng cân đối kế toán

1463 Lượt xem

Cách lập bảng cân đối kế toán

XemTải xuốngA. TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số 100 = Mã số (110 + 120 + 130 +  140 + 150)   I. Tiền và các khoản tương đương tiền Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112