Trang chủ » Quản trị mạng » Cách Backup và Restore MySQL Database trong linux bằng lệnh terminal

Cách Backup và Restore MySQL Database trong linux bằng lệnh terminal

1405 Lượt xem

Cách Backup và Restore MySQL Database trong linux bằng lệnh terminal

Nếu bạn đang sử dụng MySQL database và sử dụng trên linux chắc chắn một điều bạn sẽ không mong muốn dữ liệu của bạn bị mất mát . Do vậy việc backup MySQL database thường xuyên là một điều rất cần thiết. Bạn có thể đơn giản hóa  việc backup và restore  bằng cách sử dụng lệnh trong terminal.

Bài viết dới đây mình sẽ  hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất để backup và restore dữ liệu MySQL database.

a. Sao lưu bằng Command Line

Để có thể sử dụng dòng lệnh sao lưu cơ sở dữ liệu bạn cần đăng nhập vào server thông qua kết nối ssh như putty

Sử dụng cấu trúc lệnh như sau

$ mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]

Trong đó:

[uname] : tên quản trị của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ : Để backup database maychugiare

$ mysqldump -u root -p maychugiare > backup_mcgr.sql

Bạn cũng có thể tùy chọn các bảng để backup bằng cách liệt kê các bảng, các bảng cách nhau bằng khoảng trắng (dấu space)

$ mysqldump -u root -p maychugiare bang_a bang_b > backup_mcgr.sql

Back up MySQL Database và đồng thời nén lại

Nếu cơ sở dữ liệu có dung lượng lớn bạn nên nén chúng lại khi đó bạn có thể sử dụng cấu trúc lệnh nén cùng gzip

$ mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

b. Phục hồi MySQL Database

Ở trên là cách tạo bản backup, tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cách restore. Cấu trúc lệnh như sau:

$ mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]

Trong đó:

[uname] : tên sử dụng của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ: Phục hồi database maychugiare

$ mysql -u root -p maychugiare < backup_mcgr.sql

Phục hồi database được nén

gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]

Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]

với kiến thức máy chủ trên cùng một vài tìm hiểu về terminal điều hành linux mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc sao lưu và phục hồi dữ liệu