Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Các lệnh Matlab trong điều khiển tự động

Các lệnh Matlab trong điều khiển tự động

1519 Lượt xem

Các lệnh Matlab trong điều khiển tự động

Xem Tải xuống Matlab là một công cụ rất mạnh hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực như toán học, công nghệ thông tin, điện tử…Tài liệu này sẽ giới thiệu qua Matlab và ứng dụng của nó trong điều khiển tự động. Tài liệu này cũng cung cấp một số bài tập tham khảo cho bạn