Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Các kiểu tấn công vào FireWall và biện pháp phòng chống

Các kiểu tấn công vào FireWall và biện pháp phòng chống

1561 Lượt xem

Các kiểu tấn công vào FireWall và biện pháp phòng chống

XemTải xuốngSuốt từ khi Cheswick và Bellovin viết cuốn anh hùng ca về cách xây dựng các bức tường lửa và theo dõi một hacker quỷ quyệt tên Berferd, ý tưởng thiết đặt một hệ phục vụ web trên Internet mà không triền khai một…