Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bộ môn kiểm toán

Bộ môn kiểm toán

1502 Lượt xem

Bộ môn kiểm toán

XemTải xuốngNội dung chính trong 6 chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG KIỂM TOÁN CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHƯƠNG 4: TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN CHƯƠNG…