Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bộ bài giảng Trắc địa đại cương

Bộ bài giảng Trắc địa đại cương

1620 Lượt xem

Bộ bài giảng Trắc địa đại cương

Xem Tải xuống Trắc địa đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản, hệ thống lưới khống chế trắc địa, thành lập bản đồ địa hình và …