Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

3128 Lượt xem

Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

Xem Tải xuống Trong những năm gần đây, bê tông cường độ cao và chất lượng cao ngày càng được sử dụng nhiều trong các công trình thủy điện, cầu đường, và các công trình xây dựng lớn khác có thời gian khai thác lên đến 100 năm. Cuốn sách này sẽ trình bày những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới về bê tông cường độ cao và chất lượng cao trong xây dựng