Trang chủ » Thủ thuật » Bảo mật với máy chủ DirectAdmin: Phần II – Mod_security
loading...

Bảo mật với máy chủ DirectAdmin: Phần II – Mod_security

613 Lượt xem

Vấn đề bảo mật là một vấn đề quan trọng và là một trong những quan tâm đối với người quản trị Server/VPS. Bài viết này là phần thứ 2 trong bài viết hướng dẫn Bảo mật với máy chủ DirectAdmin mà chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn bảo mật máy chủ của mình.

Phần II – Mod_security

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Mod_security cho máy chủ web Apache. Mod_security là một module Apache mà sẽ ngăn webscript có nguy cơ cao được thực thi. Nó cố gắng để bảo vệ các ứng dụng web từ các cuộc tấn công như SQL injection, cross-site scripting, và nhiều hơn nữa. Các mô-đun bổ sung thêm một lớp bảo mật cho máy chủ web và rất hữu ích trong một môi trường lưu trữ vì tất cả các ứng dụng web khác nhau được sử dụng. Chúng tôi sẽ cài đặt mod_security với các rule tiêu chuẩn.

Đăng nhập vào máy chủ DirectAdmin của bạn với tài khoản root thông qua SSH. Sau đó chuẩn bị cấu hình Apache cho mod_security.

sed -i ‘s/ServerTokens Major/ServerTokens Full/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
sed -i ‘s/ServerSignature Off/ServerSignature On/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
sed -i ‘s/ServerSignature EMail/ServerTokens On/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf

Sau đó chúng ta tiếp tục tiến hành cài đặt Mod_security:

cd /usr/local/src
mkdir modsecurity2
cd modsecurity2
wget https://www.modsecurity.org/tarball/2.8.0/modsecurity-2.8.0.tar.gz
tar xzf modsecurity-2.8.0.tar.gz
cd modsecurity-2.8.0
./configure
make
make install

Mod_security2 giờ được cài đặt. Chúng ta sẽ cài đặt một số rule cho mod_security:

mkdir /etc/modsecurity2
cd /etc/modsecurity2
wget https://github.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs/archive/master.zip
unzip master
mv owasp-modsecurity-crs-master/* .
rm -rf master.zip owasp-modsecurity-crs-master
mv modsecurity_crs_10_setup.conf.example modsecurity_crs_10_setup.conf
ln -s /etc/modsecurity2/modsecurity_crs_10_setup.conf /etc/modsecurity2/activated_rules/modsecurity_crs_10_setup.conf
for f in `ls base_rules/` ; do sudo cp /etc/modsecurity2/base_rules/$f activated_rules/$f ; done
for f in `ls optional_rules/ | grep comment_spam` ; do sudo cp /etc/modsecurity2/optional_rules/$f activated_rules/$f ; done

Thêm những dòng sau vào bên dưới dòng LoadModulefile trong file /etc/httpd/conf/httpd.conf:

LoadFile /usr/local/lib/libxml2.so
LoadModule security2_module /usr/lib/apache/mod_security2.so
Include /etc/modsecurity2/activated_rules/*.conf

Sau khi thực hiện xong, chúng ta tiến hành reset service httpd để hoàn tất quá trình cài đặt.

service httpd restart

Quá trình cài đặt mod_security như vậy là đã xong. Webserver hiện đã được bảo mật hơn. Trong hướng dẫn tiếp theo chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút và làm một số bảo mật máy chủ cơ bản.

loading...
Có thể bạn chưa xem