Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương mại

1498 Lượt xem

Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương mại

Xem Tải xuống BÀI TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Bài 1
Ngày 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB(TpHCM) có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Bà Hoàng Yến nộp tiền mặt mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi trả sau, số tiền 200 trđ, lãi suất 1,2%/tháng.
2. Ông Bửu Lâm yêu cầu chuyển toàn bộ vốn gốc và lãi của sổ tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi trả sau, sổ này mở ngày 24/01/2011, số tiền 400 trđ, với lãi suất 0,75%/tháng sang mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 1,25%/tháng, rút trước hạn lãi suất 0,25%/tháng.
3. Được phép của NHNN, ACB mở phát hành 3 triệu kỳ phiếu theo mệnh giá 1trđ/kỳ phiếu, tổng số tiền phát hành 3.030 tỷ đã được công ty phát hành chuyển khoản từ BIDV Q.1 thanh toán cho NH, kỳ phiếu có thời hạn 6 tháng, lãi trả sau với lãi suất 14%/năm.
4. Ông Việt Khoa rút 2 tỷ tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình.
5. 11g15 Ông Xuân Bách nộp 45 tỷ để chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán của bà Cát Tường có tài khoản mở tại ACB Đồng Nai. NH thu theo túi niêm phong.
6. 1g15 Thủ quỹ kiểm đếm số tiền trong túi niêm phong là 45,002 tỷ. NH chuyển 45 tỷ vào tài khoản TGTT của bà Tường và trả phần còn lại vào tài khoản TGTT của ông Bách.
7. Ngân hàng tính lãi cho tài khoản tiền gửi thanh toán ông Khoa, ông Bách số tiền lần lượt là 130.000đ và 287.000đ.
8. Cô Ngân Hoa rút 2 triệu từ tài khoản TGTT của mình tại máy ATM của Ngân hàng.
9. Bà Nguyệt Hương đến nhận lãi hàng tháng bằng tiền mặt của sổ tiết kiệm mở ngày 28/03/2011 với số tiền 4 tỷ, kỳ hạn 6 tháng, lãi hàng tháng, lãi suất 1%/tháng, bà Hương chưa nhận lãi tháng nào.
10. Cô Thu Cúc đến tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu, kỳ hạn 3 tháng, lãnh lãi trước, lãi suất 0,9% tháng, rút trước hạn lãi suất 0,15%, ngày mở sổ 05/03/2011, Cô Cúc yêu cầu lấy tiền mặt.