Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC

BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC

1852 Lượt xem

BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC

XemTải xuốngCâu 4. Đề thi 2003. a) Có bao nhiêu cặp tập hợp con A, B của một tập hợp 8 phần tử sao cho A  B =  . b) Có bao nhiêu cặp tập hợp con A, B của một tập hợp 8 phần tử sao cho : Câu 5.Đề thi 2008 Ta lấy ngẫu.