Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập tình huống và đáp án môn tín dụng ngân hàng

Bài tập tình huống và đáp án môn tín dụng ngân hàng

2067 Lượt xem

Bài tập tình huống và đáp án môn tín dụng ngân hàng

XemTải xuốngTình huống 23: Cán bộ tín dụng nhận được hồ sơ đề nghị cấp tín dụng từ khách hàng để thẩm định. Vậy cán bộ thẩm định cần làm gì trong giai đoạn phân tích tín dụng?
Đáp án:
– Kiểm tra lại tính chính xác, đầy đủ của các bộ hồ sơ đề nghị cấp tín dụng.
– Thẩm định các mảng theo điều kiện /tiêu chuẩn cấp tín dụng (SV nêu cụ thể đưa ví dụ như uy tín, năng lực vay, năng lực trả, nguồn trả )
– Dự báo các rủi ro.
– Định giá tín dụng.
– Làm tờ trình/ lập biên bản thẩm định/ báo cáo