Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập Tài chính quốc tế

Bài tập Tài chính quốc tế

2527 Lượt xem

Bài tập Tài chính quốc tế

XemTải xuốngCán cân thanh toán quốc tế là gì? Nêu nguyên tắc hạch toán của CCTT. Những giao dịch kinh tế nào được ghi có trong CCTT? Những giao dịch nào được hạch toán ghi nợ trong cán cân thanh