Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập Kế toán quản trị (Kèm lời giải)

Bài tập Kế toán quản trị (Kèm lời giải)

1930 Lượt xem

Bài tập Kế toán quản trị (Kèm lời giải)

XemTải xuống BÀI 34: (SLIDE). Tại công ty xây lấp K thi công công trình nhà ở gồm 03 hạng mục theo 03 thiết kế khác nhau. Hệ số so sánh chi phí theo dự toán của từng hạng mục công trình được xác định như sau:
– HMCT 301: 1,3
– HMCT 302: 1,5
– HMCT 303: 1,4
Tổng ZTT tính được công trình này là: 1.986.000.000đ
Yêu cầu: Xác định giá thành thực tế của từng hạng mục công trình
BÀI LÀM:
Giá thành thực tế của hạng mục công trình theo hệ số
= 472.857.142,9đ
HMCT 301 = 1,3* 472.857.142,9 = 614.714.285,7đ
HMCT 302 = 1,5* 472.857.142,9 = 709.285.714,4đ
HMCT 303 = 1,4* 472.857.142,9 = 662.000.000,1đ