Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giải

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giải

4001 Lượt xem

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giải

XemTải xuốngKế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý..