Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – DONGPHD

BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – DONGPHD

1995 Lượt xem

BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – DONGPHD

Xem Tải xuống Đây là bản điện tử đầu tiên về bài tập Giải tích hàm mà bạn có thể tìm thấy trên mạng. Một tuyển tập các lời giải chi tiết các bài tập trong cuốn "Giáo trình Giải tích hàm" của PGS. TS. Nguyễn Hoàng (bản điện tử của giáo trình này tôi sẽ giới thiệu sau). Ngoài ra, còn có thêm một số bài chưa có trong bất kì cuốn sách bài tập Giải tích hàm nào ở Việt Nam.
Tập tài liệu này đặc biệt hữu ích cho những người đang ôn thi vào Cao học Toán và những người đang ôn tập chuẩn bị thi học kì (sinh viên Toán, học viên Cao học Toán) ở Đại học Huế. Hi vọng các bạn ở Đại học khác cũng tìm được những điều thú vị trong tập tài liệu này.
Tác giả của tập tài liệu là Phạm Đình Đồng, Cao học Toán 16, 2007 – 2009.