Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập Điều chế và giải điều chế pam/pwm/ppm

Bài tập Điều chế và giải điều chế pam/pwm/ppm

1954 Lượt xem

Bài tập Điều chế và giải điều chế pam/pwm/ppm

Xem Tải xuống Power supply : cung cấp nguồn dc cho các khối khác làm việc.
Audio generator : Tạo tín hiệu sóng sin có biên độ thay đổi từ 0 đến 5 Vpp, tần số thay đổi từ 300Hz đến 3,4 KHz.
Saw tooth pluse : Tạo ra tín hiệu răng cưa.
PPM mudolator :khối điều chế PPM
Freq.driver: bộ so sánh.
Low pass fiter : bộ lọc thông thấp.