Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài tập dao động kỹ thuật

Bài tập dao động kỹ thuật

3217 Lượt xem

Bài tập dao động kỹ thuật

Xem Tải xuống Bài tập dao động kỹ thuật bao gồm các chương dao động tuyến tính của một hệ bậc tự do, hệ n bậc tự do, hệ đàn hồi, giúp ích cho SV ngành cơ khí.