Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Xử lý âm thanh và hình ảnh

Bài giảng Xử lý âm thanh và hình ảnh

2241 Lượt xem

Bài giảng Xử lý âm thanh và hình ảnh

Xem Tải xuống MỤC LỤC
MỤC LỤC i
LỜI NÓI ĐẦU iii
CÁC THUẬT NGỮVIẾT TẮT iv
Chương 1: Giới thiệu chung 1
1.1. Các khái niệm và lý thuyết cơsở 1
1.2. Vai trò của xửlý âm thanh và hình ảnh trong truyền thông đa phương tiện8
1.3 Kết luận chương 1 11
Hướng dẫn ôn tập chương 1 11
Chương 2: Kỹthuật xửlý âm thanh 12
2.1. Các đặc trưng cơbản của âm thanh 12
2.1.1. Khái niệm vềâm thanh và các tham số đánh giá 12
2.1.2. Các đặc điểm của hệthống thính giác con người 14
2.2. Mã hóa tín hiệu thoại 20
2.2.1. Quá trình tạo ra tiếng nói 20
2.2.2. Tổng quan vềmã hóa tín hiệu thoại 25
2.2.3. Các phương pháp mã hóa 27
2.2.3.1. Mã hóa dạng sóng 29
2.2.3.2. Mã hóa tham số 32
2.2.3.3. Mã hóa lai 35
2.3. Mã hóa âm thanh 37
2.4. Kết luận chương 2 41
Hướng dẫn ôn tập chương 2 42
Chương 3: Kỹthuật xửlý ảnh 43
3.1. Giới thiệu chung 43
3.1.1. Khái niệm cơbản về ảnh và xửlý ảnh, video 43
3.1.2. Các ứng dụng phổbiến của xửlý ảnh 44
3.1.3. Các bước xửlý ảnh số 49
3.1.4. Các thành phần của hệthống xửlý ảnh số 50
3.1.5. Đồhọa và các kiểu dữliệu ảnh 51
3.1.6. Mầu sắc trong ảnh và video 56
3.1.7. Cơbản vềvideo 60
3.2. Cơsởkỹthuật xửlý ảnh 65
3.2.1. Cơsởcủa cảm nhận thịgiác 65
3.2.2. Quá trình thu tín hiệu hình ảnh 68
3.2.3. Lấy mẫu và lượng tửhóa 71
3.2.4. Xửlý ảnh trong miền không gian 78
3.2.5. Xửlý ảnh trong miền tần số 80
3.3. Kỹthuật nén ảnh 84
3.3.1. Tổng quan vềnén ảnh 84
3.3.2. Hiệu quảcủa quá trình nén và chất lượng ảnh 88
3.3.3 Phân loại các phương pháp nén ảnh 89
3.3.4. Các phương pháp mã hoá dùng trong kỹthuật nén không tổn thất 91
3.3.5. Các phương pháp mã hoá dùng trong kỹthuật nén có tổn thất 100
3.4. Nén trong ảnh 105
3.5. Nén liên ảnh 114
3.6. Kết luận chương 3 118
Hướng dẫn ôn tập chương 3 119
Chương 4: Các chuẩn mã hóa âm thanh và nén ảnh trong truyền thông đa phương tiện 121
4.1. Các chuẩn mã hóa tín hiệu thoại 121
4.2. Các chuẩn mã hóa âm thanh 123
4.3. Các chuẩn nén ảnh JPEG 125
4.4. Các chuẩn nén Video MPEG-1, 2, 4, 7 và MPEG-21 130
4.5. Các chuẩn nén Video H26x của ITU 143
4.6. Kết luận chương 4 143
Hướng dẫn ôn tập chương 4 144
TÀI LIỆU THAM KHẢO 145