Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Vai trò, chức năng của quản trị tài chính

Bài giảng Vai trò, chức năng của quản trị tài chính

1687 Lượt xem

Bài giảng Vai trò, chức năng của quản trị tài chính

XemTải xuống Các quyết định về tài sản
– Làm thế nào để quản trị tài sản hiện tại một cách hiệu quả?
– Nhà quản trị tài chính có những mức độ trách nhiệm hoạt động khác nhau đối với tài sản
– Nhấn mạnh vào quản trị tài sản lưu động nhiều hơn so với quản trị tài sản cố định