Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI GIẢNG TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG CDMA 3G

BÀI GIẢNG TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG CDMA 3G

1546 Lượt xem

BÀI GIẢNG TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG CDMA 3G

Xem Tải xuống Bài giảng này không nghiên cứu cụ thể lộ trình phát triển từ mạng thông tin di động thế hệ 2 GSM tiến lên UMTS như thế nào, mà nghiên cứu những khía cạnh kỹ thuật của công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA (chế độ FDD) trong hệ thống UMTS.