Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

1558 Lượt xem

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

XemTải xuống Bài toán 1 : Cho hai bình rỗng X và Y có thể tích lần lượt là VX và VY, hãy dùng hai bình này để đong ra z lít nước (z <= min(VX,VY)).
Bài toán 2 : Cho biết một số yếu tố của tam giác (như chiều dài cạnh và góc, .). Hãy tính các yếu tố còn lại.
Bài toán 3 : Tính diện tích phần giao của các hình hình học cơ bản.
Hai bài toán đầu là hai bài toán khá tiêu biểu, thường được dùng để minh họa cho nét đẹp của phương pháp giải quyết vấn đề bài toán bằng cách chuyển giao tri thức cho máy tính. Nếu sử dụng thuật toán thông thường, chúng ta thường chỉ giải được một số trường hợp cụ thể của các bài toán này. Thậm chí, nhiều người khi mới tiếp cận với 2 bài toán này còn không tin là nó có thể hoàn toàn được giải một cách tổng quát bởi máy tính!. Bài toán số 3 là một minh họa đẹp mắt cho kỹ thuật giải quyết vấn đề "vĩ mô", nghĩa là ta chỉ cần mô tả các bước giải quyết ở mức tổng quát cho máy tính mà không cần đi vào cài đặt cụ thể.