Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia

Bài giảng trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia

1607 Lượt xem

Bài giảng trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia

Xem Tải xuống Bài giảng trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia trình bày các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo , phương pháp giải quyết các vấn đề cơ bản, hệ chuyên gia, các phương pháp biểu diễn, xử lý tri thức chắc chắn.