Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Tổng quan về phương pháp nghiên cứu marketing

Bài giảng Tổng quan về phương pháp nghiên cứu marketing

1684 Lượt xem

Bài giảng Tổng quan về phương pháp nghiên cứu marketing

XemTải xuống Môn học Nghiên cứu Marketing có mục đích giúp cho người làm kinh doanh có thể hiểu và ứng dụng:
1. Khi nào phải nghiên cứu Marketing?
2. Nghiên cứu như thế nào?, và làm thế nào để sử dụng các nghiên cứu Marketing;
3. Trường hợp phải thuê nghiên cứu hoặc mua thông tin từ một cơ quan (DN) bên ngoài thì phải biết đánh giá giá trị thông tin, công sức của người thu thập, mức độ tin cậy, và tính chuyên nghiệp của cơ quan (DN) nghiên cứu, đồng thời biết cách phân tích, tổng hợp, báo cáo để có kết quả cuối cùng là tốt nhất.