Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Thực hành vi sinh ứng dụng

Bài giảng Thực hành vi sinh ứng dụng

1596 Lượt xem

Bài giảng Thực hành vi sinh ứng dụng

Xem Tải xuống Môn thực hành vi sinh ứng dụng nhằm giúp sinh viên làm quen với các phương pháp phân lập, khảo sát các vi sinh vật được ứng dụng trong xử lý môi trường, công nghệ lên men. Các vi sinh ứng dụng thường được phân lập từ môi trường tự nhiên