Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Thông số mạch – Cơ sở lý thuyết mạch điện

Bài giảng Thông số mạch – Cơ sở lý thuyết mạch điện

1493 Lượt xem

Bài giảng Thông số mạch – Cơ sở lý thuyết mạch điện

XemTải xuống Nội dung
• Thôngsốmạch g ạ
– Điện tích
– Dòng điện
– Điện áp ệ p
– Công suất
– Năng lượng
• Phầntửmạch • Phần tử mạch
•Mạch một chiều
•Mạch xoay chiều
•Mạng hai cửa
•Mạch ba pha
• Quá trình quá độ