Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

1501 Lượt xem

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp


Tải xuống Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Thống kê doanh nghiệp
Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp
Chương 3: Thống kê lao động và tiền lương
Chương 4: Thống kê TSCĐ trong doanh nghiệp
Chương 5: Thống kê Nguyên vật liệu