Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép

Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép

10422 Lượt xem

Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép

Xem Tải xuống Cầu BTCT xuất hiện đầu tiên vào những năm 70 của thế kỷ XĨ, sau khi Xi măng được phát minh vào khoảng năm 1825, việc đặt thép vào BT xuất hiện lẻ tẻ vào những năm 1835-1850. Từ năm 1855 trở đi BTCT .