Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng tài chính tiền tệ

Bài giảng tài chính tiền tệ

1471 Lượt xem

Bài giảng tài chính tiền tệ

XemTải xuốngGồm các nội dung : Khái niệm và phân tích bản chất của tài chính, phân biệt phạm trù tài chính và các phạm trù có liên quan, đặc điểm chức…