Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Robot công nghiệp

Bài giảng Robot công nghiệp

1498 Lượt xem

Bài giảng Robot công nghiệp

Xem Tải xuống Nội dung môn học gồm ba phần 1. Các khái niệm cơ bản, nền tảng cơ học – cơ khí trong kết cấu robot. 2. Điều khiển robot. 3. Ứng dụng robot. Tài liệu tham khảo: 1. Modernling and control robotic. 2. Robotic control. 3. Robot và hệ thống công nghệ robot hoá. 4. Kỹ thuật robot. 5. Robot công nghiệp. Các lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ: 1. To…