Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị và vận hành mạng

Bài giảng Quản trị và vận hành mạng

1383 Lượt xem

Bài giảng Quản trị và vận hành mạng

XemTải xuống 

 

Mục Lục
Giới thiệu chung. 58
Quản trịtài nguyên mạng . 61
Quản trịlỗi . 65
Quản trịhiệu suất mạng . 71
Quản trịan ninh mạng. 75
Quản trịkếtoán . 83
Các công cụquản trịmạng. 85
Nhiệm vụcủa người quản trịmạng. 90