Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị tri thức marketing

Bài giảng Quản trị tri thức marketing

1476 Lượt xem

Bài giảng Quản trị tri thức marketing

XemTải xuống Tình báo cạnh tranh (tình báo MKT)
Tình báo cạnh tranh là quá trình DN phân tích ngành, sử dụng những thông tin này giúp ích cho việc định vị chiến lược và xác định điểm yếu của đối thủ cạnh tranh
Theo ước tính, khoảng 40% trên tổng số DN hiện nay thường xuyên thực hiện hoạt động tình báo cạnh tranh
Chu kỳ tình báo cạnh tranh:
Nhận dạng yêu cầu tình báo
Thu thập và xử lý thông tin
Phân tích thông tin qua việc nhận dạng những mục đích cụ thể và đề xuất hành động thực hiện
Lập báo cáo và gửi thông tin đến những bộ phận có nhu cầu
Đánh giá sự ảnh hưởng của hoạt động tình báo và đề xuất những quy trình tình báo mới