Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1758 Lượt xem

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

XemTải xuốngBài giảng Quản trị tài chính gồm 8 chương: CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2. GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4. CƠ…