Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính – Giới thiệu về quản trị rủi ro

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính – Giới thiệu về quản trị rủi ro

1663 Lượt xem

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính – Giới thiệu về quản trị rủi ro

XemTải xuống Ở các quốc gia phát triển, hầu hết tình trạng rủi ro kiệt giá tàichính là có thể phòng ngừa được bởi vì có sự tồn tại của nhiềuthị trường lớn có tính chất thị trường hiệu quả mà thông qua đó những rủi ro này có thể được trao đổi lẫn nhau.
Khi thị trường tài chính phát triển, các công cụ tài chính được xây dựng để kết hợp với việc phát hành nợ