Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực – Tạo động lực trong lao động

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực – Tạo động lực trong lao động

1774 Lượt xem

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực – Tạo động lực trong lao động

XemTải xuống 5.Học thuyết về hệ thống hai yếu tố (Frederic Herzberg)
Đây là học thuyết tạo động lực dựa trên cơ sở các yếu tố tạo nên sự thỏa mãn và không thỏa mãn của con người trong công việc.
Nhóm 1: các yếu tố tạo động lực (thỏa mãn)
Sự thành đạt
Sự thừa nhận thành tích
Bản chất bên trong của công việc
Trách nhiệm, chức năng lao động
Sư thăng tiến.