Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị kinh doanh – Lập kế hoạch tiến độ

Bài giảng Quản trị kinh doanh – Lập kế hoạch tiến độ

1516 Lượt xem

Bài giảng Quản trị kinh doanh – Lập kế hoạch tiến độ

XemTải xuống Tiến trình xây dựng AOA
1. Tìm tất cả các hoạt động bắt đầu tại nút 1. Vẽ các nút hoàn thành của chúng và vẽ mũi tên giữa nút 1 và các nút hoàn thành của nó. Đặt tên hoạt động và ước lượng thời gian thực hiện trên mũi tên.
2. Tiếp tục vẽ sơ đồ mạng, thực hiện từ trái sang phải. Tìm các nút phân kì và hội tụ. Những nút phân kì xảy ra khi một nút đơn theo sau bởi từ hai hoạt động trở lên. Các nút hội tụ xảy ra khi từ hai nút trở lên theo sau bởi một nút đơn.
3. Tiếp tục vẽ sơ đồ mạng dự án cho đến khi tất cả các hoạt động đại diện đủ trong sơ đồ theo mối quan hệ phụ thuộc đã có.
4. Như qui luật ngón tay cái, tất cả mũi tên theo hướng phải, và không nên có mũi tên nào chéo qua sơ đồ mạng AOA.