Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị học – Quyết định trong quản trị

Bài giảng Quản trị học – Quyết định trong quản trị

1494 Lượt xem

Bài giảng Quản trị học – Quyết định trong quản trị

XemTải xuống Các nguyên tắc khi thực hiện
– Nhóm 1 : cần những người có khả năng sáng tạo.
– Nhóm 2 : cần những người có khả năng phê bình.
– Không được phê bình trong khi đưa ra các ý tưởng.
– Thời gian đưa ra các ý tưởng có giới hạn.
– Số lượng các ý tưởng đưa ra càng nhiều càng tốt.
– Không cần chứng minh tính khả thi khi đưa ra ý tưởng.