Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị học – Các lý thuyết quản trị

Bài giảng Quản trị học – Các lý thuyết quản trị

1644 Lượt xem

Bài giảng Quản trị học – Các lý thuyết quản trị

XemTải xuống LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI :
– Các tác giả tiêu biểu
– Mary Parker Follet (1868-1933) nhà nghiên cứu tâm lý quản trị
– Elton Mayo (1880-1949) giáo sư đại học havard người Mỹ.
– Douglas Mc Gregor (1906-1964)
– Abraham Maslow (1908-1970)
-Hugo Munsterberg ( 1863 – 1916 )